پرسش: در نمونه‌هاي زير در هر يك از حالات كدام مورد انتقال گرما صورت مي‌گيرد.

نوع انتقال گرما

نوع وسيله

نوع انتقال گرما

نوع وسيله

.................

7 - دستگاه تهويه

...............

 1-  حرارت بخاري

.................

8 - پنكه

...............

2-   كولر آبي

.................

9 -ديوار مجاور موتورخانه

..............

3-  سرد شدن مواد داخلي يخچال

.................

10- ديگ بخار ولوله‌هاي  مجاوران

.................

 4 -  كولر گازي

.................

11- شيشه پنجره

.................

5 -  اجاق گاز

.................

12- سيخ كـباب بـه هنگام پخت كباب در مجاور آتش

.................

6- اتو برقي

فعالیت تحقیقی

به موتورخانه گرمايي منزل توجه كنيد روش‌هاي ممكن انتقال گرما را براي قسمت‌هاي مختلف آن چگونه بررسي مي‌كنيد؟

آزمایش:

هدف: نشان دادن هدايت انرژي حرارتي يا گرمايي

مواد و وسايل مورد نياز: ورق آلومينيم، قاليچه و يا شبيه آن.

روش: تكه‌اي از ورق آلومينيم را كمي‌بزرگتر از پاي خود ببريد.

ورق آلومينيم و قاليچه را روي موزاييك كف اتاق قرار دهيد و بگذاريد حدود 10 دقيقه به همين حالت باقي بمانند.

يك پاي لخت خود را روي آلومينيم و پاي ديگر را روي قاليچه بگذاريد.

تغييرات دماي پاها را روي ورق آلومينيم و قاليچه مشاهده كنيد.

به هنگام تماس يك جسم با منبع گرمايي مولكولهاي موجود در سطح تماس آن جسم با منبع گرمايي، انرژي دريافت كرده و اين انرژي باعث افزايش جنب و جوش مولكولهاي آن قسمت از ماده مي‌شود به تدريج مولكولهاي مجاور با آن سطح، انرژي دريافت نموده و به ارتعاش در مي‌آيند.

مولكولهاي فلزاتي مانند آلومينيم، مس و آهن قابليت تحريك‌پذيري بيشتري دارند. پلاستيك، پشم و شيشه هادي حرارتي ضعيفي هستند. مولكولهاي مواد عايق نسبت به مولكولهاي اجسام هادي در مقابل دريافت انرژي و گرما جنب و جوش و حرارت كمتري دارند. به همين علت از مواد عايق در مناطق و جاهاييكه به انتقال انرژي گرمايي كمتري نياز است استفاده مي‌شود.تاريخ : جمعه ۱۳۹۱/۰۶/۱۰ | 3:26 AM | نویسنده : رؤیا محمدی |
مترجم سایت